محرومین انضباطی

24 دی/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

حسام عباسقلی زاده


کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران با صدور دستور موقت، یک بازیکن را تا اطلاع ثانوی محروم کرد.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران؛ با توجه به اتفاقات و حوادث رخ داده در مسابقات استان تهران و با توجه به گزارش داور و ناظر مسابقه، کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران با صدور دستور موقت یک بازیکن را تا اطلاع ثانوی از حضور در کلیه مسابقات محروم کرد.

1. حسام عباسقلی زاده (بازیکن شماره 10 تیم رده امید ستارگان پیشگام پیمان)
اخبار مرتبط