قهرمانی کیا در لیگ نوجوانان

24 اسفند/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

قهرمان نوجوانان تهران


قهرمانی تیم کیا در لیگ برتر نوجوانان تهران و سقوط 3 تیم امید شهر آفتاب ، آکادمی باتیس و مهر یاران به دسته پایین .
اخبار مرتبط