بازگشت محمد آران به سایپا

13 بهمن/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

محمد آران سر مربی جوانان المپیک اندیشه شد


محمد آران که این فصل کار خود را به عنوان سرمربی تیم جوانان المپیک اندیشه آغاز کرد، پس از جدایی از این تیم بعنوان سرمربی جدید تیم نوجوانان سایپا معرفی شد.
اخبار مرتبط