خبر خوش

24 دی/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

اطلاعیه


تعداد بازیکن های سهمیه آزاد لیگ برتر و دسته اول افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری هیات فوتبال استان تهران، کمیته مسابقات هیات فوتبال در مورخ 99/10/20 تشکیل جلسه داد و مصوب گردید با توجه به شرایط کرونا و دیر شروع شدن مسابقات، در راستای کمک به باشگاه ها تعداد سهمیه بازیکن آزاد برای هر تیم از 3 نفر به عدد 4 افزایش یابد.

پیش از این تیم ها اجازه ثبت 3 بازیکن آزاد در طول مسابقات را داشتند.
اخبار مرتبط