سرپرست پرسپولیس

21 شهریور/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

موضوع برانکو نگرانی ما هم هست


✅ رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس: موضوع برانکو نگرانی ما هم هست/ مشکلاتی در این مدت در باشگاه پیش آمد، مثل مطالبات خارجی‌ها و ... و به همین دلیل این را در هیات مدیره مطرح کردیم که یا پول برانکو را پرداخت کنیم یا اینکه تیم را تقویت کنیم که در نهایت تصمیم گرفتیم تیم را تقویت کنیم.
اخبار مرتبط