🔴نقل و انتقالات

26 شهریور/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

🔴نقل و انتقالات


🔻امیرعلی عزیزیان، محمدعرفان بیات از آریاپارس، ابراهیم ترنیان از شهرداری قدس و محمد اکبری از آینده سازان کیا
به تیم نوجوانان احسان ری پیوستند.
اخبار مرتبط