از مشهد تا پارس با جباری !

26 شهریور/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

از مشهد تا پارس با جباری !


مهدى جبارى سرپرست فصل گذشته تيم بزرگسالان شهر خودروو سرمربی المپیک اندیشه  به تيم اميدهاى كيا پارس پيوست.
اخبار مرتبط