نقل و انتقالات

4 مهر/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

مجتبی صادقی در جوانان سایپا


مجتبی صادقی مهاجم با اخلاق باشگاه و آکادمی کیامهر به تیم جوانان سایپا پیوست.
اخبار مرتبط