مرتضی صادقی در سایپا

15 مرداد/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

تغییر سرمربی و سرپرست تیم سایپا


▫️پيروانی مدير آكادمی فوتبال سایپا ،  مرتضی صادقی و مهرشاد عنبری را به ترتيب به عنوان سرمربی و سرپرست تيم فوتبال جوانان سایپا معرفی کرد
روز گذشته نیز طهماسبی و کمیجانی به عنوان سرمربیان نوجوانان و امید های سایپا انتخاب شدند
اخبار مرتبط