تیم ملی نوجوانان مدیر فنی دار شد

28 تیر/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

⚠️اما همچنان تیم ملی جوانان ایران به تدبیر کمیته فنی گرامی بدون سرمربی میباشد !؟


🔹مهدی غفاری مربی اسبق تیم های ملی نوجوانان و جوانان به عنوان مدیر فنی تیم نوجوانان ایران منصوب گردیده است در کارنامه غفاری قهرمانی اسیا وجود دارد 
اخبار مرتبط