برگزاری یک بازی تدارکاتی در آخرین روز اردوی جوانان

15 مرداد/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

برگزاری یک بازی تدارکاتی در آخرین روز اردوی جوانان


فراز فاطمی مدیر تیم ملی جوانان از برگزاری یک دیدار تدارکاتی در مرکز تیم های ملی خبر داد
اخبار مرتبط