نقل و انتقالات

9 مهر/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

مهاجمی دیگر در امید پرسپولیس


محمدمهدی شپهری کاپیتان و مهاجم فصل گذشته تیم امید نفت ایرانیان به تیم امید پرسپولیس پیوست.
اخبار مرتبط